banner_hrv2.jpg (33693 bytes)
 

2012.

2011.

Javna tribina Emergentni događaji i apstrakcije u fizici i svakodnevnom životu

Javna tribina Antropijsko načelo i svrhovitost svemira

Javna tribina Odnos znanost i religije u udžbenicima vjeronauka za osnovnu školu

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

aktivnosti.jpg (6981 bytes)

 

JAVNA TRIBINA

Odnos znanosti i religije u udžbenicima katoličkog vjeronauka za osnovnu školu

19. prosinca 2012.,  Klub sveucilišnih nastavnika

Zagreb, Hebrangova 17, s pocetkom u 19.00 sati.

Program

1. Prof. dr. sc. Marijan Šunjić: Pozdravna riječ - o radu i ciljevima Studijske grupe Znanost i duhovnost, i posebno o ciljevima ove Tribine

      2. Doc. dr. sc. Tihomir Vukelja: Uvodno predavanje

Kratki sažetak predavanja

Uloga školskoga katoličkoga vjeronauka je omogućiti »cjelovito razumijevanje svijeta u kojem živimo« [Ja sam put, udžbenik za katolički vjeronauk V. razreda osnovne škole, str. 5.], odnosno uputiti đake u katolički svjetonazor, postići »zrelost kršćanske vjere i cjelovit općeljudski i vjerski odgoj učenika« [Program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi]. U tom svjetonazoru svoje mjesto ima i prirodoslovlje: »Osnovno znanstveno istraživanje kao i primijenjeno istraživanje znakovit su izraz čovjekova gospodstva nad stvorenjem« [Katekizam Katoličke Crkve 2293]. Stoga je za vjernika upoznavanje prirode prije svega izraz vjere: »Stvoreno u vječnoj Riječi i po njoj, koja je „slika Boga nevidljivoga“ (Kol 1,15) ono [stvorenje] je određeno i usmjereno prema čovjeku, koji je slika Božja, i sam pozvan u osobni odnos s Bogom. Naša pamet kao sudionica svjetlosti Božjeg uma može dokučiti što nam Bog kaže po svom stvorenju, doduše ne bez velikog napora i u duhu poniznosti i poštovanja pred Stvoriteljem i njegovim djelom. [Katekizam Katoličke Crkve 299]. Štoviše, u vjeri prirodoslovlje nadopunjuje spoznaju vlastitu vjeri: »Prvi vatikanski koncil naučava, dakle, da ne treba miješati istinu zadobivenu filozofijskim razmišljanjem i istinu objave, te da nijedna od njih ne čini onu drugu izlišnom … Filozofija i znanosti kreću se u redu naravnoga razuma, dok naprotiv Duhom prosvijetljena i upravljana vjera u samoj poruci spasa prepoznaje „puninu milosti i istine“ koju je Bog kroz povijest odlučio zauvijek objaviti preko svoga Sina Isusa Krista« [Fides et ratio, str. 18.-19.]. Ukratko, znanstvenik doduše ne mora biti vjernik, ali vjernik ne bi trebao zanemariti upoznavanje prirode; to je, štoviše, dužnost koju on ima prema Stvoritelju.

Ovaj je Okrugli stol posvećen raspravi o tome u kojoj mjeri naši udžbenici katoličkoga vjeronauka za osnovnu školu prenose đacima tu temeljnu poruku o odnosu vjere i znanosti o prirodi.

 
3. Prof. dr. sc. Stipe Kutleša (moderator): Diskusija

  metanexus.jpg (13558 bytes)

Izrada i održavanje stranica KOZSNYAKdesign 2009  KOZSNYAKdesign