banner_hrv2.jpg (33693 bytes)
 

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

Okrugli stol Galileo Galilei - paradigma odnosa znanosti i vjere?

Istraživanje Gledišta studenata o odnosu vjere i znanosti

Tribina Odnos vjere i znanosti: sukob ili suradnja?

Sudjelovanje na znanstvenom skupu Socijalna misao u crkvi i u društvu (H. Štefančić)

Sudjelovanje na  XIIth European Conference  on Science and Theology (M. Šunjić)

Nastupi u medijima

2007.

2006.

aktivnosti.jpg (6981 bytes)

 

Istraživanje

Gledišta studenata o odnosu vjere i znanosti

Tihomir Vukelja, Marijan Šunjić, Stipe Kutleša, Boris Kožnjak

 

 

Sažetak

 

Odlučujuća uloga znanosti i religije u oblikovanju svjetonazora nameće nužnost uspostave stvarnog dijaloga među njima, koji svoju svrhu može ispuniti samo ako dosegne šire krugove društva. Prvi korak k uspostavi takva dijaloga svakako bi trebalo biti formiranje jasne predodžbe nazora na odnos vjere i znanosti koji prevladavaju u društvu, a koji su često pod jakim utjecajem društvenih okolnosti, ideologija i tradicije, te utvrđivanje prijepornih točaka. U tu je svrhu na uzorku od 246 studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu provedena anketa o gledištima o odnosu vjere i znanosti. U ovom je radu na temelju rezultata te ankete razmotreno pitanje ovisnosti nazora na odnos vjere i znanosti o stavu prema vjeri. Ispitanici su podijeljeni na četiri skupine - "vjernici". "ateisti", "agnostici" i "ostali" - na temelju odgovora na aketno pitanje, a raspodjele odgovora na svako od anketnih pitanja unutar tih skupina su grafički usporedno prikazane i statistički obrađene. Statistička analiza rezultata ankete pokazuje da je stav prema znanosti gotovo posve neovisan o stavu prema vjeri, dok nazor na odnos vjere i znanosti značajno ovisi o stavu prema vjeri. Najveća razlika o gledištima o tom odnosu postoji između "vjernika" i "ateista", dok su gledišta "agnostika" i "ostalih" gotovo identična, s tim da su u prosjeku nešto bliža gledištu "ateista" nego gledištu "vjernika".

 

(Rezultate istraživanja u cijelosti možete vidjeti ovdje link_button.jpg (1543 bytes) )

 

 

  metanexus.jpg (13558 bytes)

Izrada i održavanje stranica KOZSNYAKdesign 2009  KOZSNYAKdesign