banner_hrv2.jpg (33693 bytes)

Utemeljitelji

 

prof.dr.sc. Marijan Šunjić

mr.sc. Krešimir Cerovac

prof.dr.sc. Petar Kraljević

prof.dr.sc. Stipe Kutleša

prof.dr.sc. Mirjana Polić-Bobić

doc.dr.sc. Tihomir Vukelja

dr.sc. Boris Kožnjak

 

Suradnici

Abecedni popis suradnika

 

O nama.jpg (4810 bytes)

Prof. dr. sc. Petar Kraljević

Petar Kraljevic

 

Rođen je 12. lipnja 1946. u Splitu, Hrvatska. Oženjen je i otac je troje djece. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (1971.), magistrirao na istom fakultetu (1973.), i nakon odsluženja vojnog roka, doktorirao (1977.). Još kao student uključio se u znanstvenoistraživački rad Zavoda za fiziologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pa je 1967. dobio Rektorovu nagradu za studentski rad. U istom zavodu je 1971. počeo raditi kao asistent za fiziologiju. Pet godina kasnije postao je asistent za radiobiologiju u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju. U školskoj godini 1980./81. bio je gost-profesor na sveučilištu Cornell, Ithaca, N.Y., SAD. Za docenta radiobiologije na Veterinarskom fakultetu izabran je 1982., za izvanrednog profesora 1987., a za redovitog profesora 1992. U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 1996. Bio je predsjednik Povjerenstva za znanstveni rad Veterinarskog fakulteta (1991.-1993.).  Predsjednik Matičnog povjerenstva za područje biomedicine, polje veterina Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske  bio je od 1993. do 1999. i od 2005. do 2006., a potpredsjednik od 1999. do 2005. Od 1993. do 1998. bio je prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvenu djelatnost započeo je istraživanjem resorpcije u želucu goveda, a nastavio istraživanjem aktivnosti enzima u domaćih životinja u normalnim i patološkim stanjima. Zadnjih 25 godina istraživao je utjecaj ionizacijskog zračenja na domaće životinje. Bio je voditelj u pet znanstvenih projekata, te suradnik u devet projekata. Pod njegovim je vodstvom više studenata dodiplomskog i poslijediplomskog studija izradilo svoje diplomske radove, magistarske i doktorske rasprave. Jedna od vodećih izdavačkih kuća u svijetu, CRC Press, Inc. (USA) ponudila mu je da napiše knjigu «Veterinary Radiobiology and Radiation Hygiene». Do sada je objavio više od 100 znanstvenih, 17 stručnih radova, te 4 poglavlja u knjigama. Sudjelovao je mnogim domaćim i međunarodnim kongresima, o čemu svjedoči  95 objavljenih sažetaka znanstvenih radova. Održao je 35 javnih predavanja, organizirao tečajeve za veterinare i druge stručnjake, te sudjelovao u organizaciji tri znanstvena skupa. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa «Veterinarstvo» (1988.-1993.) i dvojezične monografije «Animal Victims of Homeland War 1991-1993 - Stradanje životinja u domovinskom ratu 1991.-1993.» (Veterinarski fakultet, Zagreb, 1993). Danas je član Hrvatskoga društva veterinara, Hrvatskoga društva fiziologa (član izvršnog odbora 1976.-1978.), Hrvatskoga društva za zaštitu od zračenja (član izvršnog odbora 1983.-1987. i član predsjedništva tog društva 1987.-1991.) Za zasluge u znanosti odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, a za rad na obnovi i razvoju Sveučilišta u Zagrebu dobio je Povelju  zahvalnosti Rektora Sveučilišta u Zagrebu. Bio je jedan od osnivača Matice hrvatske u Velikoj Gorici, a zatim njezin potpredsjednik (1990.-1992.) i predsjednik (1992.-1994.). Bio je predsjednik Križarske katoličke organizacije (1993.-2001.), te član gremija Katholisher Auslander-Dienst (KAAD) (Bon-Njemačka) za Hrvatsku (2000.-2005.).

  metanexus.jpg (13558 bytes)

Izrada i održavanje stranica KOZSNYAKdesign 2009  KOZSNYAKdesign