banner_hrv2.jpg (33693 bytes)
 

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

Okrugli stol Značenje enciklike "Vjera i razum" za odnos religije, filozofije i znanosti

Sudjelovanje na znanstvenom skupu Transdisciplinarity and the Unity of Knowledge: Beyond the Science and Religion Dialogu (M. Šunjić)

Sudjelovanje na znanstvenom skupu Transdisciplinary approaches of the dialogue between science, art and religion in the Europe of tomorrow (M. Šunjić)

Predavanje Eutanazija (N. Zurak)

Sudjelovanje na znanstvenom skupu Etika u medicinskoj znanosti (N. Zurak i D. Kocijan-Hercigonja)

Sudjelovanje na znanstvenom skupu Diktatura relativizma (S. Tadić, S. Kutleša, N. Stanković)

2006.

 

 

aktivnosti.jpg (6981 bytes)

 

Okrugli stol

Značenje enciklike »Vjera i razum« za odnos religije, filozofije i znanosti

Studijska grupa Znanost i duhovnost

Zagreb, 14. ožujka 2007.

 

Na ovome okruglome stolu Studijska grupa Znanost i duhovnost  okupila je intelektualace različitih struka kojima je cilj uspostaviti dijalog preko granica znanosti, pa i između samih znanstvenih disciplina, te filozofije i religije. Temelj tog dijaloga mora biti međusobno bolje poznavanje i tolerantna argumentirana diskusija kako bi se prebrodila današnja pretjerana fragmentacija ukupne duhovnosti.

Enciklika pape Ivana Pavla II. »Vjera i razum« jedan je od temeljnih dokumenata koji određuje ne samo stajalište autora prema odnosu vjere i razuma, a posebno teologije i filozofije, nego pojašnjava i službeno stajalište Katoličke crkve prema tom važnom problemu, te je u svijetu izazvala veliku pažnju.

Kod nas se pročavanje te enciklike uglavnom svodilo na iscrpnu analizu odnosa teologije i filozofije. Smatramo, međutim, da enciklika zavrjeđuje trajniju i svestraniju raspravu različitih aspekata u kojima djeluju vjera i razum. To se naročito odnosi na modernu znanost, posebno prirodne (ili »egzaktne«) znanosti, koje – izravno ili kroz razvoj suvremenih tehnologija – snažno djeluju na čovjekov duhovni i materijalni položaj.

O složenom pitanju naravi i uloge prirodnih znanosti i njihova odnosa prema religiji vladaju brojne zablude i predrasude. Cilj ovog Okruglog stola bio je pojasniti neka od tih pitanja, te pokazati kako i na koji način temeljne poruke enciklike »Vjera i razum« govore o tom odnosu.

Okrugli stol započeo je s dva uvodna izlaganja:

  • Ivan Macan: Što nam poručuje enciklika Vjera i razum

  • Marijan Šunjić: Prirodne znanosti i enciklika Vjera i razum

i kraćim priopćenjima (Krešimir Cerovac, Ivan Kordić, Petar Kraljević, Stipe Kutleša i Nikola Stanković, nakon čega predviđamo vrijeme za raspravu.

 

  metanexus.jpg (13558 bytes)

Izrada i održavanje stranica KOZSNYAKdesign 2009  KOZSNYAKdesign